Til innhold

Alf Kaare Stokker

Alf Kaare er en av Frogn Venstres nykommeren. Han bor på Sogsti med sin samboer og deres hund; en engelsk setter som heter Fant. Han jobber i som prosjektleder i Asker kommune. På fritiden er Alf Kaare glad i jakt og fiske. Han og Fant jakter rype og skogsfugl om høsten og er også aktiv i Frogn Jeger og Fiskeforening i tillegg til Frogn Venstre. Alf Kaare trekker frem et sterkt ønske om å bidra i lokalsamfunnet som motivasjon for å stille til valg, spesielt innenfor områdene han jobber med; skolebygging, klima og miljøriktige bygg og anleggsplasser, arealplanlegging og selvfølgelig økonomi.

Jeg ønsker i politikken å legge vekt på sosial bærekraft, økonomisk bærekraft, klima og miljøriktig utvikling i Frogn.

 

 

De neste 4 årene vil økonomi blir meget viktig, og Alf Kaare trekker frem av vi samtidig må gjennomføre en politikk som sikrer god nok kvalitet på de grunnleggende tjenestetilbudene ut til kommunens innbyggere.

– Jeg er i prinsipp mot eiendomskatt. Samtidig ser jeg at økonomien i Frogn er så svak at den blir vanskelig å fjerne i neste periode. Og Bølgensaken har gjort dette enda mer utfordrende enn det allerede var.

 

En annen viktig sak han trekker frem er kampen om en ren og levedyktig Oslofjord vil fortsette i alle år fremover. Frogn kommune må også bidra her, nitrogenrensing er et av mange stikkord.

Arealbruk og naturmangfold både på land og i Oslofjorden, engasjerer meg.