Til innhold

André Sagvollen

André Sagvollen

Minske andelen av nye hyttefelt i urørt natur. Ha fokus på fortetting i områder som allerede er opparbeidet. Opprettholde bopliktfritak i hele kommunen. Opprettholde fullverdige barnehager og barneskoler med SFO på Hope, Søndeled og i Risør.