Til innhold

André N. Skjelstad

Skattesystemet, nødvendig infrastruktur og offentlige tjenester må virke sammen til å bygge opp et mangfold i næringslivet som kan ruste oss for framtida. Slik bevarer vi livskraftige lokalsamfunn.

André N. Skjelstad er Venstres stortingsrepresentant for Trøndelag (Nord-Trøndelag). Han har tidligere sittet på Stortinget for Venstre, vært varaordfører i Verran kommune og medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Han har utdannelse fra forsvaret, men av yrke er han gårdbruker hvor han blant annet driver med melkeproduksjon.

Folk først

– Min viktigste inngang i alle saker er enkeltmennesket. Samfunnet og systemene vi bygger opp skal sette folk først, og alle skal ha like muligheter. Pampe-velde og inngrodde strukturer er noe som virkelig får meg til å tenne. Jeg vil ha åpenhet, innsyn og like muligheter. Vi ser system-staten mange steder, og derfor blir det mange områder som er viktige for meg. Jeg vil satse på kunnskap og like muligheter, slik at flest mulig blir i stand til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet.

Vis varme

Jeg ønsker meg et samfunn som kan vise varme og raushet, der alle har rett til et verdig liv. Den rådende system-tenkinga gjør at gode reformer innen sosialtjenester, trygdesystem og helsevesen gang på gang mislykkes fordi vi som skal bruke tjenestene ikke passer inn i A4-malene.

Andre Skjelstad

Vi må skape nye verdier og grønn vekst, i Norge og i Nord-Trøndelag. Gode skoler, skattesystem som belønner ansvarlig ressurs-bruk, infrastruktur og offentlige tjenester må virke sammen til å bygge opp et mangfold i næringslivet som kan ruste oss for framtida og hindre at distrikter som Nord-Trøndelag stagnerer. I dag suges all vekst inn til sentrale strøk og til olje-næringene. Det gjøres alt for lite for å stimulere andre typer virksomhet og nyskaping.

Pressefoto fra flickr

André N. Skjelstad