Til innhold

Aud Jektvik

Miljøsaken er vår tids viktigste sak

Aud Jektvik er sosionom, foredragsholder, skribent og har en videreutdanning i Sexologi og funksjonshemminger. Hun brenner blant annet spesielt for dyrevelferd, miljø- og naturvern, samt reproduktive og seksuelle rettigheter. Aud stiller til valg i Tromsø for mer støtte til Dyrebeskyttelsen, hjelp fremfor straff for rusmiddelavhengige og bedre tilrettelegging for kommunens gründere.

Beste opplevelse med Venstre: Å bli møtt med positiv nysgjerrighet og å bli inkludert som nytt medlem i Venstre.

Bydel: Fagereng

Fun fact: Elsker Tromsø Internasjonale filmfestival og så 48 filmer på TIFF i 2019

Hjertesak: Seksuelle og reproduktive rettigheter