Til innhold

Beate Marie Johnsen

Beate Marie Johnsen er gruppeleder for Venstre i fylkestinget og sitter i fylkesutvalget. I kommunepolitikken leder hun kontrollutvalget i Farsund kommune.

Beate har solid erfaring i politikken med to perioder bak seg i kommunepolitikken i Farsund og en periode i fylkestinget i Vest-Agder.

Hjertesakene til Beate spenner seg vidt fra dyrevelferd og naturvern til skole og næringsutvikling.

Hvorfor ble du med i Venstre?

-Jeg var leder av nettverket «Ja, til bevaring av Listalandskapet» i tre år. Til tross for stor motstand mot utbygging i folket og blant fagfolk, ble vindkraftprosjektet gjennomført. Jeg forsto at jeg måtte engasjere meg politisk for å bidra til gode, åpne prosesser og være talsperson for naturen.

Hva vil du jobbe for i et felles Agder?

-Jeg vil jobbe for å gi ungdom en kunnskapsrik skole, med mulighet for ungt entreprenørskap og internasjonalt samarbeid. Skolen skal bidra til at ungdommen beholder sin nysgjerrighet og kreativitet og får grunnlag for å ta gode beslutninger for framtiden. I tillegg er jeg opptatt av dyrevelferd og klimapolitikk. Neste generasjon skal også ha mulighet til å leve godt på kloden.