Til innhold

Bjørn Gunnar Husby

Bjørn Gunnar vokste opp på Torvastad, og bor nå i Ramsdalen. Han jobber som lektor ved Ølen Videregående Skole. Bjørn Gunnar representerer Haugesund Venstre i bystyret i Haugesund, og er leder i utvalg for oppvekst.

Hvorfor meldte du deg inn i Venstre?
«Fordi det er et liberalt parti hvor frihet for den enkelte og ansvar for hverandre står i sentrum.»

Hva er dine hjertesaker?
«En skole som ser alle elevene og tar hensyn til at de er forskjellige. Da må vi legge til rette for mer praktisk undervisning. Å kutte klimautslippene og ta vare på naturmangfoldet fordi da gir vi barn og unge mulighet til å leve et godt liv nå og i framtiden.

En human ruspolitikk, hvor vi hjelper mennesker som har rusproblemer.

Haugesund skal være en by som tar vare på kulturhistorien vår. Det gjør vi blant annet ved å ta vare på tårnhusene våre.»