Til innhold

Bjørn Værnes Fiske

Bjørn er opptatt av at unge skal ha en tydelig stemme u politikken og at alle politiske prosesser skal være åpen og tilgjengelig for alle .