Til innhold

Caroline Thorbeck

Carolines hjertesaker er

  1. Bedre og billigere kollektivtilbud med høyere frekvens i Lier, inkludert busstilbud etter kl. 23.
  2. Tilby alle familier familieveiledningskurs.
  3. Øke tilskuddene for lavinntektsfamilier til kulturskolen, idrettslag og frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter.
  4. Utvide SAL til å omfatte eldre, funksjonshemmede og folk med psykiske lidelser, i samarbeid med frisklivssentralen og idrettslag i bygda.