Til innhold

Christian Skrede

Christian Skrede i Asker Venstre vil ha en mer rettferdig boligpolitikk

Sammen kan vi skape en grønn og bærekraftig fremtid, der alle får muligheten til å blomstre og bidra til et bedre samfunn.

Christian Skrede er en lovende ny politiker som representerer Asker Venstre. Med sin lidenskap for å bekjempe utenforskap og fremme inkludering, er han en kraftfull stemme for mangfold og samhold i kommunen.

Kort om Christian:

  • Bor på Borgen
  • Gründer for flere bedrifter
  • Brenner for bedre og billigere boliger

Skape stabile bomiljøer

En av Christians viktige saker er å skape stabile bomiljøer og tilby rimelige boliger for lav- og normalinntektsgrupper. Han er opptatt av å sikre at alle har tilgang til trygge og egnede boliger, og at mangfoldet i Asker blir reflektert i ulike boligområder.

Skape gode kår og tilrettelegging for kunstnere i Asker

Kunst og kultur er også en hjertesak for Christian. Han erkjenner betydningen av kunstneriske uttrykk og kreativitet for et levende samfunn. Han jobber for å skape gode kår og tilrettelegging for kunstnere i Asker og ønsker å fremme kunst og kultur som en integrert del av kommunens identitet.

Sikre at alle barn har like muligheter til å vokse og utvikle seg

Familiepolitikk og oppvekstkår for barn står høyt på Christians agenda. Han er opptatt av å skape gode rammebetingelser for familier og sikre at alle barn har like muligheter til å vokse og utvikle seg. Han vil arbeide for å styrke tilbudene innen barnehage, skole og fritidsaktiviteter, og sørge for at barn får en trygg og inkluderende oppvekst.

Utvikle sterke lokalsamfunn i Asker

Christian er spesielt lidenskapelig opptatt av å utvikle sterke lokalsamfunn, med fokus på Borgen-området hvor han selv bor. Han ønsker å bidra til å skape et levende og dynamisk nabolag, der folk kan trives og delta i fellesskapet. Videre er han engasjert i å redde og utvikle Dikemark-området på en skånsom måte, slik at det kan blomstre som et levende lokalsamfunn igjen.

Med sin energi, engasjement og dedikasjon til disse viktige sakene, er Christian Skrede en verdifull tilvekst til Asker Venstre. Han er klar til å arbeide for å bygge et inkluderende og sterkt samfunn, der ingen blir stående utenfor og alle får muligheten til å trives og delta.