Til innhold

Erik Hørlück Berg

Erik Hørluck Berg er 54 år, er opprinnelig fra Øvre Eiker, men har bodd i Modum siden 2003.Han er 4. vara til kommunestyret og vara til hovedutvalget for undervisningssektoren. Erik er gift, har fire barn, og jobber som landbruksrådgiver ved siden av at han driver egen gård. Han er meget samfunnsengasjert og har lenge vært aktiv politiker for Venstre, samt at han bruker mye tid på frivillig arbeid: Natteravnene i Åmot, FAU på Søndre Modum Ungdomsskole og Buskerud skole, nestleder i Kommunalt foreldreutvalg, samt at han er leder for Modum Friidrettsklubb, og leirsjef for årets 4H-fylkesleir for Buskerud, Vestfold og Telemark. Erik satt i kommunestyret fra 2007 til 2015, og var nestleder i hovedutvalget for undervisning i den første perioden og nestleder i hovedutvalget for helse og sosial i den andre perioden. I tillegg har han vært med i fylkesstyret til Buskerud Venstre i 10 år, og har vært både nestleder og leder i fylkeslaget. Han har også jobbet som rådgiver for Venstres stortingsgruppe.