Et ansvarlig og grønt budsjett fra samarbeidspartiene

Sissel Urke og Anders Wengen, fylkestingsrepresentanter, Buskerud Venstre, Foto: Steinar Bleken

“Vi legger nå frem et grønt og ansvarlig budsjett med tydelige prioriteringer. Nå er det kollektive løsninger, det grønne skiftet og en ansvarlig fylkeskommune som får fokus. Vi er svært godt fornøyd”, sier Anders Wengen, gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Ny retning for Buskerud
Budsjettet som i dag ble vedtatt viser retning. Vi har fått gjennom en økning i kollektivtrafikk, en betydelig forsterket innsats på gang og sykkel samt at vi nå skal få fortgang i det grønne skiftet. Det bevilges midler til flere ladestasjoner, innkjøpsrutinene i fylkeskommunen skal i større grad vektes på miljø, etikk og lokalt entreprenørskap og vi har gitt en klar beskjed om at nye bygg fortrinnsvis skal bygges i tre. Dette er viktig, både fordi tre er mer miljøvennlig, fordi det er et materiale med stort potensial og fordi det er bra for lokal verdiskaping.

Nøktern sparing etter overforbruk i forrige periode
Budsjettet som ble lagt frem av fylkesrådsmannen viste et svært begrenset handlingsrom, både på grunn av overforbruk i forrige periode og store fremtidige investeringsbehov. I forslaget som ble lagt frem var det budsjettert med å bruke opp hele den økonomiske bufferen i løpet av den kommende perioden. Et slikt forbruk ville etter Venstres syn satt fylkeskommunen i en meget utsatt situasjon, og vi er glad for at samarbeidspartiene i posisjonen er enig i at dette ikke er holdbart. Budsjettet som nå legges frem er svært nøkternt og lar det gjenstå et handlingsrom for uforutsette hendelser og viser at posisjonen setter tæring etter næring.

 

Venstres politiske seire i budsjettet oppsummeres slik:

  • 6 mill ekstra til samferdsel – midler som skal benyttes til matebussforsøk i Hurum, samt returavgang fra Oslo til Hallingdal.
  • Flere ladepunkt for el-biler.
  • Overordnet planarbeid for gang- og sykkelvei for å utnytte nasjonale belønningsordninger
  • Utredning av ny struktur for Brakar
  • Gjennomgang av innjøpsrutinene for å legge til rette for lokalt entreprenørskap, klima, etikk.
  • En forsterking av kravet om at alt nytt skal bygges i tre fra «bør» til «skal fortrinnsvis».
  • Beholde driftsfondet.

 

Her kan du lese fylkesutvalgets innstilling til handlingsprogram 2016 – 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**