Til innhold

Frank Roland

La frivilligheten blomstre og gi et meningsfullt liv til alle.

Frank Roland er født i 1958, og er gift med Helen og har tre barn. Han bor på Fornebu, der han er engasjert i nærmiljøet – og gleder seg til han veldig snart blir pasjonist!

Som lokalpolitiker er Frank opptatt av:

  • Styrk frivillighetens kår og lag møteplasser for alle
  • Fjern barnefattigdommen
  • Tilrettelegg for medbestemmelse for alle.

Frank har alltid vært et organisasjonsmenneske, har hatt en rekke tillitsverv lokalt og internasjonalt. På Fornebu har han markert seg som en av ildsjelene bak Fornebulandet Vel, Storøya Hundepark, Fornebupiloten (frivilligsentralen), TorsdagsPorten, Nansenparken Aktivitetspark, «JA til elfergepilot på Fornebu» og Kajakkdeling på Fornebu. Utenom politikken har Frank flere styreverv, blant annet som styreleder Hundsund 4 Sameie og et vann og avløpslag.