Til innhold

Frid Elisabeth Berge

Eg er opptatt av samarbeid og å løfte i flokk. Slik kan vi saman skape eit attraktivt lokalsamfunn som tek omsyn til dei auka miljø- og klimautfordringane.

Eg har utdanning frå USN og Høgskulen i Innlandet.

Arbeiar no som etatsjef for samfunnsutvikling i Nome kommune.