Til innhold

Frida Lødøen

Frida vil kjempe for en fleksibel skole som ser hver enkelt elev. Vi satser på motiverte lærere med høy kompetanse, og mer valgfrihet for elevene.