Til innhold

Frode Ausland

Prioritere ressurser til faglig gode skoler med ny svømmehall og ny ungdomsskole. Utvikle Søndeled til et levende sentrum med flere boliger og et bedre servicetilbud. Ha fokus på å gjøre det enklere for
bedrifter å drive i vår kommune.