Til innhold

Frode Heimen

Frode Heimen, Møre og Romsdal Venstre

Møre og Romsdal må være samlet og sterke sammen nå som vi blir en region mellom Trondheim og Bergen. Det viktigste vi kan gjøre på fylkesnivå er å bidra til at fylket blir en attraktiv tilflytter-destinasjon.

Frode Heimen, født i 1973, bor på Kviltorp i Molde.

Engasjementet er stort for Møre og Romsdal fylke, som helhet. Strukturene endrer seg med regionsreformen og Møre og Romsdal blir en egen region – det må vi ta innover oss. Med det følger det overføring av oppgaver fra stat til fylket. Vår viktigste jobb da er å passe på at pengene følger med ansvaret.

Fogderistriden må dø med valget i 2019.

Vi har tidenes mest aktive næringsliv, og vi er det fylket i landet med mest eksport pr innbygger. Det sier noe om kraften i regionen vår. I det siste har vi også hatt tidenes laveste arbeidsledighet. Vi som fylke er kraftig underfordelt i offentlige jobber og det skapes enormt mye ellers i næringslivet. Det gjør at vi trenger folk – mange. Da må vi ha politikere i fylket som ser helheten og potensialet i hele fylket. Jeg er en slik politiker.

Vi må passe på økonomien. – Allerede før jeg er valgt inn så vedtas det enorme besparinger i fylkeskommunen. De som kommer inn etter valget i 2019 får ikke en enkel jobb. Noe av det viktigste blir å passe på økonomien. Vi trenger 10.000 nye mennesker i full jobb kun for å dekke opp kuttene i Videregående skole. Å bli en attraktiv region for tilflyttere må være første prioritet. Vi får også nye oppgaver – en økonomisk vaktbikkje er det vi trenger – noen som passer på at med ekstra oppgaver kommer det tilhørende midler. Jeg er en slik politiker.

Innovasjon er en glimrende distriktspolitikk

Jeg er selv gründer og er tett på innovasjonsmiljøene i fylket. Det å legge tilrette for nyskaping er den beste distriktspolitikken man kan føre. Det finnes knapt næringer som er mer innovative enn landbruk og havbruk – to pillarer i vårt næringsliv. Det er roboter i fjøser og vi har gründere som skaper trådløs inngjerding for dyr med globalt vekstpotensial. Vi har de beste forskningsmiljøene for autonom og miljøvennlig skipsfart – her hos oss. Nyskapertrangen er stor om man bor på Hustad, i Ulsteinvik, i Batnfjorden eller hvor som helst i fylket – vi må heie frem innovasjonsgleden – den skaper fremtiden for distriktene.