Til innhold

Frode Heimen

Frode Heimen, Møre og Romsdal Venstre

Heile Molde - Heile livet er mottoet til Molde Venstre. Dette bruker Frode Heimen, vår 2.kandidat ved kommunevalget, som et kompass for å sikre at man hører og ser alle deler av kommunen, og alle aldre og behov når saker diskuteres.

Frode Heimen, født i 1973, bor i Årølia i Molde.

Som andrekandidat i Molde Venstre er Frode klar for å sikre en plass i kommende kommunestyre. Frode er politikkens svar på en gravende journalist, som går langt inn i materien for å virkelig forstå både sak og tema. Engasjementet er stort for å se kommunen som en helhet, fra kyst til innland, samt som en aktør som har en rolle å spille i Møre og Romsdal.  

Opptatt av barnas hverdag i Molde

Frode har i lang tid vært en som ser byutvikling gjennom barnas øyne, og var tidlig ute i å etterlyse lekeplassen som forsvant i planleggingen av sjøfronten. En by tilrettelagt for barn, skaper aktivitet for hele familier i sentrum. Noe vi ser resultatet av i dag. Lekeplasser, trygge nabolag og skoleveger er stikkord.

Næringslivet rolle i hele Molde 

Vi har tidenes mest aktive næringsliv, og vi er det fylket i landet med mest eksport pr innbygger. Det sier noe om kraften i regionen vår. I det siste har vi også hatt tidenes laveste arbeidsledighet. Vi som fylke er kraftig underfordelt i offentlige jobber og det skapes enormt mye ellers i næringslivet. Det gjør at vi trenger folk – mange. Da må vi ha politikere i fylket som ser helheten og potensialet. Når arbeidledigheten er så lav som nå, er det mennesker vi mangler. Frode ønsker å legge tilrette for tilflyttere, om de ønsker å bo på en utskilt tomt, på en gård i Nesset, eller ønsker å finne et sted å bo på Otrøya. I byen bør det satses mer på sentrale boliger i gådistanse til sentrum.

  • Skape en attraktiv kommune som får tilflyttere
  • Legge tilrette for en forutsigbar politikk for næringslivet.
  • Jobbe for å fjerne arbeidgiveravgift for mennesker med nedsatt arbeidsevne.
  • Utvikle flyktningtjenesten til å ivareta arbeidsinnvandrere for å sikre økt bosetting og permanent tilflytting.

Samferdsel, sykkelveger og kollektivtransport

Frode Heimen har utmerket seg som en habil forkjemper for Møreaksen hvor han viser evne til å gå i dybden på detaljer, som ved å adressere klimadelen av prosjektet på en saklig og godt forklart måte.

Frode var også for bypakken, men med grønt lokk langs vegen forbi Retiro, som ville knyttet Retiroskogen og stranda sammen i et stort, grønt og sammenhengende område. Med bypakken som ble stemt ned av Rødt, SV, MDG og SP forsvant tidenes satsing på sykkelveger og kollektivtransport.

Skal Molde satse på sykkelveger nå, mener Frode at det først må komme en troverdig finansiering på bordet og at det først satses på sykkelveger, der de mangler totalt. Frode vil satse på Årødalens 1500 arbeidsplasser og bilbyen, samt Tusten, som utvikler seg til et helårsanlegg – helt utilgjengelig for sykler. Det går heller ingen buss inn på industriområdet, noe som gjør at kommunens største klynge utenfor sentrum mangler totalt fremkommelighet for andre enn bilister. Så må trygge skoleveger sikres ellers i kommunen, før vi oppgraderer for de som allerede har sykkelveger.

Lokal samferdsel:

  • Møreaksen og eksportvegen
  • Sykkelveger til og i Årødalen – Men med troverdig finansiering.
  • Buss til Årødalen
  • Sikre trygg sykkelveg fra Årølia forbi nytt bussdepot.
  • Etablere veg til E-39 fra østsiden av Årølia.
  • Trygge gangfelt ned Kviltorpvegen og andre lokale tryggingstiltak for skoleveger.

Økonomisk ansvarlighet

Vi må passe på økonomien. –  Den kommende kommunestyreperioden blir vanskelig for de som lover for mye. Det er en krevende øvelse, bare å sikre at vi ivaretar lovpålagte oppgaver. Det oppleves kutt i eldreomsorg med mer. Derfor bør vi ha en moderat og forsiktig tilnærming til nye investeringer i kommende periode. – en økonomisk vaktbikkje er det vi trenger – noen som passer på at med nye prosjekter kommer det tilhørende gode planer for finansiering. Frode Heimen er en slik politiker som går nøye inn i detaljene

Så om du ønsker en politiker som ønsker en ansvarlig, men positiv utvikling av hele kommunen og som evner å vise økonomisk måtehold så kan en stemme til Molde Venstre og Frode Heimen være riktig for deg.