Til innhold

Gustav Søvde

Jeg er oppvokst på et småbruk i Ytre Gjerpen, med en far fra Sauherad og en mor fra Kragerø. Jeg gikk de første skoleårene på Nærum skole. Etter det Menstad ungdomsskole, og Telemark Handelsgymnas. Jeg flyttet til Oslo for å studere jus, jobbet noen år i Justisdepartementet og kom tilbake til Skien i 1982 og jobbet i politiet i 5 år. Har deretter jobbet med helsespørsmål, barnevern og nå vært tingrettsdommer fra 2002.

Jeg er singel og har ikke barn, men mange nieser og nevøer. Da jeg var rundt 20 år erkjente jeg for meg selv at jeg var homofil. Det var en lang prosess å bli åpen om dette. Men har nå i mange år erfart at det beste og enkleste er å være åpen om det. Hvem man forelsker seg i og ønsker å kunne etablere et forhold til er tross alt en svært viktig del av livet.

Min politiske karriere startet i Skien Unge Høyre, deretter var jeg aktiv i Kristelig Folkepartis Studenter, for så å melde meg inn i Skien Venstre etter at jeg flyttet tilbake til Skien. Begrunnelsen for dette var at Venstre er et liberalt parti og et parti som er opptatt av miljøspørsmål. Jeg kom inn i bystyret i Skien i 1991 og satt der fram til 2011. Jeg satt også på fylkestinget fra 2007 til 2011. Jeg har nå vært ute av bystyret i 2 perioder, men ønsker å engasjere meg for fullt igjen. I denne kommunestyreperioden sitter jeg i kontrollutvalget i Skien kommune.

Jeg er også aktiv i Skien menighet, og er leder i menighetsrådet. Der gleder vi oss for tiden over et nyrestaurert orgel og ser fram til kirkens 125 årsjubileum som skal feires søndag 25.august med gudstjeneste og stor konsert om kvelden. Søndag kveld utover høsten blir det en rekke konserter.

Jeg er opptatt av hele spekteret av saker som kommunen driver med, men vil særlig trekke fram noen store utfordringer:

– Reduksjon av utslippene av klimagasser slik at ikke klimaet blir ødeleggende for oss mennesker

– Mindre forurensing og reduksjon i vårt overforbruk av jordas ressurser

– Oppvekstvilkårene for barn og unge i Skien: Gode barnehager, skoler og fritidstilbud

– Motarbeide barnefattigdom og at forskjellene i samfunnet øker

– Gode vilkår for næringslivet i Skien med gode næringstomter, gode veier, motarbeide svart arbeid og annen kriminalitet som gjør at vilkårene ikke er like, nok lærlingplasser