Til innhold

Hanne Øverby

Naturen og mennesket

Kasserer i Hemsedal Idrettslag og styremedlem i HAS, Hemsedal Aktivitetsselskap AS

Bedriftsrådgiver i Skue Sparebank, etter å i mange år hatt samme posisjon i Sparebank1 Hallingdal og Valdres.

Jeg ønsker å bidra til utvikling av næringslivet i Hemsedal gjennom god politisk tilretteleggelse.

God skolepolitikk der enkelt eleven blir sett, og at alle barna som vokser opp i vår bygd får et best mulig grunnlag å ta med seg videre.

Ønsker å bidra til en kommunal kultur som er åpen og transparent.

Bygdas utvikling skal være grønn og bærekraftig, og naturen som er vår største verdi skal ivaretas på best mulig måte