Til innhold

Hans Bøe

Hans er til daglig avdelingsleder ved NAV Oppdal, sauebonde, gründer med mer. Hans har lang erfaring i politikk både på kommune- og fylkesnivå.