Til innhold

Harald Eid

Jeg er en pensjonert geriater og har altså en faglig innsikt i eldreomsorg og sykdommer hos eldre som demenssykdommer. Jeg er interessert i naturvern, naturmangfold og grønne verdier. Jeg er medlem i ornitologisk forening. Er generelt interessert i politikk og da bl.a. norsk næringsliv.