Til innhold

Håvar Bettum

Fra blå fjord og grønn jord til bord

Håvar er en engasjert gründer med miljøet og byutvikling som sine hjertesaker.

Miljø

Han er spesielt opptatt av at avrenningen fra jordbru og annen menneskelig aktivitet ikke renner ut i Aulivassdraget. For at fjorden skal kunne være mangfoldig må elvene være rene. I tillegg ønsker han at mat bør være kortreist og lokal for å kunne løfte Vestfold som et fylke som har mat som kultur.

Jeg vil at Tønsberg kommune skal være en nyskapende matkommune.

Bypakka

Tilrettelegging for gatebruk, kollektivtransport, sykkel og gange må være sentralt i bypakka.

Det må legges til rette for miljøvennlig transport for at folk flest skal ta de i bruk.

Byen må være et sted for oppleverlser og aktiveter for å sikre handel og næring i våre sentrum. Våre sentrum må også tilrettelegges for at alle kan bruke dem, og med det være universelt utformet.

Politiske mål:

-Ren elv for frisk fjord
-Fremskynde løsningene for gatebruk, kollektiv, sykkel og gange i bypakka
-Tønsberg som nyskapende matkommune
-Flere opplevelser og aktiviteter sikrer handel og næring i våre sentrum
-Et mangfoldig skole- og undervisningstilbud
-Psykisk helse skal prioriteres
– bevare trehusbebyggelsen og utvikle våre lokale kulturskatter
-Bystrand og bad i sentrum
-Sikre alle fri bruk og tilgjengelighet gjennom universell utforming i gater og bygg
-Plusshusstandard i kommunens eiendommer
-Likeverdig kollektivtilbud for alle innbyggere i kommunen
-Flere parker og grøntarealer i sentrum
-Byarkitekt for helhetlig planlegging og utvikling
-Mathall for lokale produsenter i sentrum
-Ungdomshus
-Full åpenhet og dialog med folk i alle politiske saker og prosesser