Til innhold

Henning Nilssen

Fremtiden er grønn teknologi.

Henning Nilssen er Sande og Holmestrand Venstres lokallagsleder

Familie:

Samboer med Helga Opsett (H), avtroppende utvalgsleder i utvalget for Regulering og Kommunalteknikk i Holmestrand. Datter Sunniva, (20) studerer i Bergen.

Bakgrunn/utdannelse:

Service Manager i Siemens LDA. Har jobbet i Siemens siden 2011, jobbet i oljebransjen siden 2008, har cand.mag innen samfunnsfag fra Universitetene i Bergen og Oslo. Har også fag fra NHH.

Hva kjennetegner deg som person?

Jeg er kreativ, har interesser i mange retninger, og liker å holde på med mange ting. Når jeg går inn for noe, så går jeg gjerne “all in”. Jeg syns politikk er utrolig spennende. Jeg er tolerant, og lar meg sjelden provosere av andres meninger. Jeg er glad i de gode diskusjonene, og er mener det viktig å forstå at utsagn har en sannhetsverdi som er uavhengig av hvem som ytrer dem.

Hva er dine to hjertesaker som du brenner for?

Jeg er veldig opptatt av at Nye Holmestrand kommune blir så bra som vi kan få den, for alle innbyggerne. Vi må ha butikker som folk vil handle i, bysentra som folk vil bo i, og som det er lett å reise mellom. Og så er jeg opptatt av at vi gjør vårt for å snu den utviklingen sivilisasjonen er på vei mot nå. Vi må sikre klimamålene i Tokyo-avtalen og gjøre det vi kan for å bevare det biologiske mangfoldet på kloden. Alternativet er nesten uutholdelig å tenke på.

Hvilke ambisjoner har du for den nye storkommunen Holmestrand?

Jeg vil være med og bidra til at nye Holmestrand kommune blir et trygt og raust samfunn, hvor det er plass til alle, og som leverer gode, trygge tjenester på en grønn og energieffetiv måte. Vi har et stort potensiale både innad i fylket og forlengelsen av “Stor-Oslo”, og dette må vi utnytte.

Hva er dine styrker og svakheter?

Jeg er et positivt Ja-menneske, og kan av og til ha litt for mange baller i luften samtidig. Jeg har også evnen til å se ting objektivt og fra et analytisk ståsted.

Hva legger du i Venstres slagord “Folk først”?

Vi må sikre et samfunn hvor alle er med og deltar i, men som ikke bare er styrt av lover og regler. Det må være rom for enkeltindividet og dets frihet til å velge sin egen vei.