Til innhold

Herman Ekle Lund

Portrett av Herman Ekle Lund.

Dette er mine hjertesaker

  • Ta vare på naturen og matjorda
    Jeg vil ta vare på blåbærturene, skiløypene, naturmangfoldet og den dyrkbare jorda, sånn at både vi og de som kommer etter oss kan nyte gode naturopplevelser sammen, produsere maten vi trenger og ha stabile økosystemer som gir oss ren luft og friskt vann. Og for naturens egen skyld.
  • Inkludere og løfte lærerne
    Jeg vil at lærerne og pedagogene i skolene og barnehagene skal få mer tillit som fagpersoner til å gjøre jobben sin. Vi politikere må blande oss inn mindre. Skolen, barnehagen og de forebyggende tjenestene må få større budsjetter. Ved å gi større ressurser og mer tillit til faglig skjønn i dag tror jeg vi får lykkeligere innbyggere og mindre problemer i framtida.
  • Kjempe for frihet til et bilfritt og hyggelig byliv med respekt for historien
    Jeg vil få biltrafikken ut av sentrumsgatene og gjøre det lettere og mer attraktivt for bussen, gående og syklende å komme fram. Det skal bli trygt for ungene å leke i gata igjen. Vi skal ta vare på kulturminnene når vi bygger nye boliger, og ha en kommune som er stolt av og viser fram historien sin.