Til innhold

Inger Marie F. Aasberg

En god utdanning starter i skolen og er fundamentet i et menneskes liv.

Inger Marie F. Aasberg er født i 1992, og bor på Stabekk.
Som lokalpolitiker er Inger Marie opptatt av:
  • at en bred kulturinnsats sammen med en styrket skole skal skape Bærum til et nytt kulturelt flaggskip i Norge.
  • at alle må få mulighet til å nå sitt potensial i skolen
  • å styrke lærerrollen, gjennom bedre arbeidsvilkår, økt lønn og kompetanseheving.

Les mer om Inger Marie