Til innhold

Ingrid Margrethe Furø

Ingrids hjertesak berører de svakeste i vårt samfunn;

Mennesker med funksjonshemming og bistandsbehov har ikke samme forutsetninger som funksjonsfriske til å delta aktivt i hverdagen, og å ha en innholdsrik hverdag ut fra deres ressurser. Jeg mener det er viktig å jobbe for å motarbeide diskriminering, ved å bla.høyne kompetanse og forståelse hos de som behandler vedtak og bevilger ressurser. Viktig å få belyst viktigheten av en meningsfull og innholdsrik hverdag og mulighet til deltagelse i aktiviteter i samfunnet, hvordan dette påvirker helse og trivsel.

Hun er bosatt på Langøya, født 1966.