Til innhold

Ingunn Herstad Hensel

Blanke ark og fargestifter!

Ingunn Herstad Hensel er Indre Østfold Venstres lokallagsleder.

Gift, tre barn og et barnebarn. Bor på Skjørshammer i Fiskerbøgda i Eidsberg.

Selvstendig næringsdrivende. Arbeider oppdragsbasert som Familierådskoordinator med familier i en vanskelig situasjon for BUfetat og lokale barneverntjenester i Akershus, Østfold og bydelene i Oslo. Holder ofte opplæring og foredrag om bruk av familieråd for mobilisering av nettverk og ressurser, om høykonflikter, negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

 

Politiske roller Indre Østfold:

Innovi AS – nestleder

UBO-stiftelsen – styremedlem

Vara til kommunestyret og livsløpsutvalget

Generalforsamlingen Nettverk for helsefremmende samfunn (FremSam)

 

Politiske roller Østfold:

Leder nominasjonskomiteen stortingslisten Venstre Østfold 2025

Flerkulturelt råd – Østfold Fylkeskommune

Vara til fylkstinget og trafikksikkerhetsutvalget

 

Andre roller:

Viken idrettskrets – leder valgkomiteen

Markarådet Oslo – representant for Viken idrettskrets

Eidsberg Sparebank – valgkomite og generalforsamling

Medlem av Mysen Rotaryklubb