Til innhold

Jacob Haugmoen Handegard

Å være en liberal stemme på Agder er viktig. Fordi landsdelen med flest menn som uttaler at de grøsser over tanken på homofile menn trenger mer, ikke mindre liberale verdier.

Jacob Haugmoen Handegard sitter på fylkestinget i Agder og er nestleder i hovedutvalg for Næring, Klima og Miljø. For Jacob er det aller viktigst å være en støttespiller for dem som skaper arbeidsplasser, gjøre det enklere å ta grønne valg og være en tydelig stemme for et åpent og mer liberalt Agder.

Jacob har bred erfaring i politikken. Han var valgkampleder for Agder Venstre i 2017 og satt som vara til fylkestinget og som fast medlem av kontrollutvalget i Aust-Agder. Utover disse vervene har han hatt flere roller i studentpolitikken på Agder, blant annet var han styreleder i Studentsamskipnaden i Agder i 2019.

Hva ønsker du å få gjennom i et felles Agder?
I det nye fylket vil jeg være opptatt av å skape tillit og gode samarbeidsforhold i det nye fylket. Videre ønsker jeg å være på lag med alle de som skaper arbeidsplasser i regionen vår. Fylket må sørge for at det blir enklere å etablere og drifte bedrifter på Sørlandet.

Hva er de viktigste sakene for deg?
På Agder er det viktig å skape nye arbeidsplasser, arbeidsplasser som varer. Vi skal gjennom en stor omstilling fra en fossil økonomi til en sirkulær økonomi. Her må fylket være på banen og gjøre alt vi kan for å trekke samfunnet i riktig retning. Videre må vi gjøre alt det vi kan for å skape enda kulere byer og tettsteder som folk trives i.