Til innhold

Jacob Nødseth

Jacob Nødseth er medlem av Vestland fylkesting og Kinn kommunestyre. Han er hovedutvalgsleder for kultur, idrett og inkludert i Vestland fylkeskommune, og del av politisk ledelse i fylkeskommunen. Jacob er også medlem av formannskapet i Kinn.

Siden 2016 har Jacob arbeidet som advokat i Florø, med klienter i hele landet. Han har bred prosedyreerfaring fra tingrettene, lagmannsrettene og fra Norges Høyesterett. Han har i tillegg til sin utdannelse som jurist fra UiB bl.a. studier i statsvitenskap, årsstudium i psykologi fra UiB og styrekompetanse fra Handelshøyskolen BI. I 2021 tok han tilleggsutdanning i kommunal økonomi ved Høgskulen i Volda. I 2020-2022 tok han kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Innlandet.

Jacob har tidligere arbeidet i NHO og Ungt Entreprenørskap. Han har i flere år vært en av Sogn og Fjordanes mest profilerte politikere og fast deltager i Fredagspanelet til NRK Vestland på NRK P1 Sogn og Fjordane.

I januar 2020 ble han oppnevnt som medlem av styret for Ålfotbreen landskapsverneområde av Miljødirektoratet, der han også er valgt som styrets leder. På hans initiativ gikk styret i landskapsvernområdet inn for å heve status på området til nasjonalpark, noe Miljødirektoratet og senere regjeringen i 2021 fulgte opp. Fra 2021 er Jacob medlem av styringsgruppen til Klimapartnere Vestland.

Fra 2020 er Jacob styreleder i Bordgleder KF.

Noen tidligere verv:

1. vara til Stortinget og energi- og miljøkomiteen, 2009-2013
1. vara til fylkestinget i Sogn og Fjordane og hovedutvalg for plan og næring, 2011-2015
Medlem helse- og velferdsutvalget i Kinn kommune 2019-2020
Medlem fellesnemnden for sammenslåing av Flora og Vågsøy kommuner til Kinn kommune 2017-2019
Bystyremedlem i Flora kommune 2007-2019
Medlem formannskapet i Flora kommune 2011-2019
Gruppeleder i Flora bystyre og Kinn kommunestyre 2013-2023
Medlem administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget i Flora kommune 2015-2019
Leder helse og sosialutvalget i Flora kommune 2011-2013, medlem 2007-2011
Leder klagenemnden, Flora kommune 2011-2015
Leder plangruppen for implementering av Samhandlingsreformen i Flora kommune 2010-2012
Styremedlem i Bordgleder KF 2015-2019
Styremedlem Innvandrersenteret KF 2015-2019, varamedlem 2009-2013
Styremedlem Florø Havn KF 2015-2023, varamedlem 2011-2014
Styremedlem Grovastøylen AS 2016-2018
Styremedlem Flora Røde Kors 2020-2022
Leder plan-, miljø- og næringsutvalget i Kinn kommune 2020-2023 (frikjøpt ca 50 %)
Leder klagenemnden i Kinn kommune 2020-2023
Leder plangruppen, Plan for klima, bærekraft og naturmangfold i Kinn kommune 2020-2021
Medlem programkomiteen Vestland Venstre 2022
Varamedlem styret i KODE Kunstmuseer og komponisthjem (kunstmuseene i Bergen) 2019-2023

Hovedutvalgsleder Jacob Nødseth sammen med fylkesordfører Jon Askeland.

 

På båttur i Evoy1, ved Stabben i Florøskjærgården, med statsråd og partileder Guri Melby, juni 2021.

Daværende kulturminister og daværende Venstreleder Trine Skei Grande og Jacob Nødseth på statsrådens kontor i oktober 2018.
Daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær Sveinung Rotevatn i møte med Jacob Nødseth, på statsrådens kontor i desember 2018.

Jacob Nødseth (t.v.) debatterer med daværende justisminister Knut Storberget, i Stortingets spørretime i oktober 2010.

Jacob Nødseth sammen med advokat Frode Lauareid fra KS da Jacob prosederte (og vant) sin første sak i Høyesterett
våren 2022.