Til innhold

Jacob Nødseth

Jacob Nødseth er 2. kandidat for Vestland Venstre ved fylkestingsvalget 2023. Han var medlem av programkomiteen til Vestland Venstre til fylkesvalget 2023.

Siden 2019 er han Kinn Venstres gruppeleder i kommunestyret. Han er medlem av formannskapet og er leder for plan-, miljø- og næringsutvalget, samt klagenemnden i Kinn kommune. Han var ordførerkandidat høsten 2019, og var medlem av fellesnemnden for nye Kinn kommune. Fra 2019 til 2020 var han medlem av helse- og velferdsutvalget i Kinn kommune.

Jacob Nødseth er født i 1988 i Florø, og har vokst opp med en tett tilknytning til Vågsøy der moren kommer fra. Han kjenner derfor hele den nye kommunen Kinn svært godt. Han var fra 2007 til 2019 medlem av bystyret i Flora kommune, og var fra 2018 Venstres gruppeleder. Siden 2011 var han medlem av formannskapet, og han har hatt en hel rekke politiske verv lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har møtt som vararepresentant på Stortinget og fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Jacob har seks år bak seg som medlem av Flora kommunes hovedutvalg for helse- og sosialsaker, to av dem som leder. Han har ledet klientutvalget, klagenemnden og flere plangrupper som har arbeidet med implementering av Samhandlingsreformen i Flora kommune. Han har flere styreverv, og er blant annet styremedlem i Florø Havn KF siden 2015 og styreleder i Bordgleder KF. Fra 2015-2019 var han styremedlem i Innvandrarsenteret i Flora KF og Bordgleder KF. Fra 2019 er han vara til styret i KODE Kunstmuseer og komponisthjem, i Bergen. I januar 2020 ble han oppnevnt som medlem av styret for Ålfotbreen landskapsverneområde av Miljødirektoratet, der han også er valgt som styrets leder. På hans initiativ gikk styret i landskapsvernområdet inn for å heve status på området til nasjonalpark, noe Miljødirektoratet og senere regjeringen i 2021 fulgte opp. Fra 2021 er Jacob medlem av styringsgruppen til Klimapartnere Vestland.

Som gruppeleder for Kinn Venstre er han  observatør i styret til Kinn Venstre. Han er medlem av styret til Florø Bys Vel, og han har vært medlem av styret i Flora Røde Kors. Siden 2020 er han vara til styret i Måløy Vekst AS for ordfører Ola Teigen. Da Kinn kommune i 2021-2022 hadde et eget prosjektutvalg, som skulle våke over investeringer på rundt 1,5 milliarder kroner, ble Jacob Nødseth valgt som medlem i utvalget sammen med ordfører, varaordfører og to andre folkevalgte.

Jacob arbeider som advokat i Florø, med klienter i hele landet. Han har bred prosedyreerfaring, fra tingrettene, lagmannsrettene og fra Norges Høyesterett. Han har i tillegg til sin utdannelse som jurist bl.a. studier i statsvitenskap, årsstudium i psykologi fra Universitetet i Bergen og styrekompetanse fra Handelshøyskolen BI. I 2021 tok han tilleggsutdanning i kommunal økonomi ved Høgskulen i Volda. I 2020-2022 tok han kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere arbeidet i NHO og Ungt Entreprenørskap. Han har i flere år vært en av Sogn og Fjordanes mest profilerte politikere og er fast deltager i Fredagspanelet til NRK Vestland på NRK P1 Sogn og Fjordane.

På båttur i Evoy1, ved Stabben i Florøskjærgården, med statsråd og partileder Guri Melby, juni 2021.

Daværende kulturminister og daværende Venstreleder Trine Skei Grande og  Jacob Nødseth på statsrådens kontor i oktober 2018.

Daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær Sveinung Rotevatn i møte med Jacob Nødseth, på statsrådens kontor i desember 2018.

Jacob Nødseth (t.v.) debatterer med daværende justisminister Knut Storberget, i Stortingets spørretime i oktober 2010.

Jacob Nødseth sammen med advokat Frode Lauareid fra KS da Jacob prosederte (og vant) sin første sak i Høyesterett
våren 2022.