Til innhold

Jan Einar Henriksen

Jan Einar Henriksen

Etablere gang- og sykkelsti (GS vei) langs Fv416 fra Østebø til Bosvik. Og starte reguleringsplan for utbedring/GS vei fra Bosvik til Dørsdal, og fra Akland til Søndeled. Etablere ny ungdomsskole og svømmehall. Videreføre legetjenesten på Søndeled