Til innhold

Johan Ellingsen

Johan er opprinnelig fra Oslo men overtok familiegården Haugstein i Enebakk i 1976. Han har arbeidet som bonde og skogbruker fram til 1995 da innleide skogsmaskiner tok over det tyngste arbeidet. Han har hatt flere verv innen landbruket og vært med på å få i gang det økologiske landbruket i Norge.

Gårdsdriften hans har vært basert på dyrket gras og korn. Haugstein gård ble lagt om til økologisk drift i 1988 som en av de første i landet. På 90-tallet var han med i et ROAFprosjekt for innsamling og kompostering av organisk avfall fra husholdningene på Flateby. Avfallet ble kompostert på Haugstein gård. Gården er i dag overdratt til hans sønn.

Han er styreleder i Enebakk Bioenergi som drifter et pelletsanlegg på Gran.

Kommunepolitiker for Venstre i 1983 -1987 som medlem av daværende teknisk styre.

Siden 1999 har Johan arbeidet som seniorrådgiver i Norges Vel og leder ulike miljøprosjekter. Norges Vel har med tildelte EØS midler samarbeidet med lokale utviklingsorganisasjoner i prosjekter som har spent fra etablering av et biogassanlegg i Makedonia til forbedring av dyrkingsteknikk for ris for fattige bønder i Tanzania. Dette arbeidet har gitt en solid internasjonal erfaring og forståelse av kompleksiteten i miljøutfordringene vi står overfor.

En annen stor interesse har alltid vært Oslomarka, og marka kjenner han godt. Den har han “trålet” på kryss og tvers siden guttedagene, men det er den ville og vakre Østmarka som ligger hans hjerte nærmest. Han ble tilknyttet Østmarkas Venner i 1989 gjennom et Enebakkutvalg og har siden 1999 vært med i styret, og siden 2000 som nestleder.

Johan er Enebakk Venstres ordførerkandidat.