Til innhold

Johan Tønnes Løchstøer

ordførerkandidat Kragerø

Ordførerkandidat: Johan Tønnes Løchstøer (1948)

Jeg er 75 år pensjonist. Nesten 50 yrkesaktive år; de siste 42 som advokat.

Det viktigste for meg er et levende folkestyre hvor folk deltar ut over det å legge stemmeseddelen i urnen hvert annet år. Kragerø har mange gamle reguleringsplaner. Venstre vil at de skal tas opp og revurderes til å holde dagens nivå. Da kunne den uheldige saken på Ringveien ha vært unngått.

Helse og omsorg er den største utfordringen framover. Dersom alle skal ha trygghet for et godt nok tilbud, må antall ansatte økes slik at de som jobber i sektoren har tid nok til å holde i hånden og samtale; ikke bare gjøre det nødvendigste og haste videre til neste seng/bolig. Kragerø skal være en demens-vennlig kommune i samarbeid med frivilligheten.

Videre er jeg opptatt av å stanse natur-tapet og verne om strandsonen.

Skape liv i byen hele året.