Til innhold

Johanna-Franziska Wika

Franziska Wika ble medlem i Vefsn Venstre i 1999. Det var Venstres sosial – liberale ideologi, som bygger på enkeltmenneskes frihet, forbundet med sosialt ansvar, som gjorde at hun meldte seg inn i partiet og som ble utgangspunkt for hennes politiske engasjement. Kjerneområder for hennes arbeid har vært åpenhet i offentlig forvaltning, rettferd og likeverd, miljø, miljøvern og kultur. Hun har sittet i kommunestyret i Vefsn fra 1999-2011, 2015-2019 og vært Nordland Venstres representant i Fylkestinget i perioden 2007-2011.

Franziska Wika er en uredd politiker. Ytringsfriheten brukes for å sette urettferdighet, maktkonsentrasjon og korrupsjon på dagsorden. Likegyldighet og uengasjerthet er samfunnets fiender.

Gjennom sine tidlige jobbengasjementer som landsdelsmusiker og lektor ved Musikkonservatoriet i Tromsø har hun opparbeidet seg et stort kontaktnett i Nord Norge og er gjennom tallrike turneer «lommekjent» i vår landsdel og spesielt Nordland. For tiden arbeider hun som distriktsmusiker i Vefsn, med piano som hovedinstrument. I sitt pedagogiske virke ved kulturskolen og musikklinja ved Mosjøen videregående skole er hun opptatt av talentutvikling.

Som politiker har hun en visjon om at innbyggerne og innflytterne i Vefsn skal finne det «gode liv» på det stedet de ønsker å bo.

Vefsn skal være en klimavennlig kommune, der miljøhensyn prioriteres i alle politiske beslutninger. Vi må bevare mangfoldet i naturen gjennom beviste miljøvalg. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig!

Vefsn kommune skal føre en moderne næringspolitikk som legger til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

Barn og ungdom må ha optimale skole – og fritidstilbud. Tilgang til åndelig føde, bibliotekene, skal være like tilgjengelig, uavhengig av bosted. Skolen må satse på kunnskap og gir like muligheter til alle barn og legge grunnsteinen for livslang læring.

Kultur og kulturopplevelser der du bor er mer og mer viktig for trivselen. For arbeidsgivere er alle de nevnte funksjonene utslagsgivende for å vinne konkurransen om kvalifisert arbeidskraft. Ungdommen står i sentrum for Franziskas engasjement.

Franziska er engasjert i internasjonal politikk og dens betydning for lokal politikk. I mange år har hun kjempet for samiske rettigheter i vår region.