Til innhold

Johannes Seim Mjelde

Jeg er opptatt av levende bygder, landbruket på Osterøy og ivaretakelse av kulturlandskap og matjord. Jeg er gift, har to barn, og er selvstendig næringsdrivende innen eiendom, og driver i tillegg tre gårdsbruk i Mjeldalen. Jeg ønsker en omlegging av drift i landbruket.