Til innhold

Julianne Ferskaug

Osloskolen skal fortsatt være landets beste på sosial utjevning. Vi skal ha en skole som greier å løfte alle elever til sitt potensiale, uansett bakgrunn!

Julianne er 28 år, jurist og bor på Frogner. Hun sitter i dag som vara til finanskomiteen i Oslo bystyre, og har tidligere sittet i kultur- og utdanningskomiteen, og vært nestleder i helse- og sosialkomiteen.
Julianne er tidligere leder av Oslo Unge Venstre og er Oslo Venstres tredjekandidat til bystyrevalget i 2019.