Til innhold

Karin Synnøve Frøyd (73)

6. kandidat på Venstres liste i kommunevalget

Bosted: Tjodalyng

Utdanning og yrke: Utdannet sekretær og seinere driftsøkonom. Jobbet som personalkonsulent, men nå aktiv pensjonist.

Politiske verv og organisasjonserfaring: Folkevalgt for Venstre lokalt og på fylkesnivå i en årrekke. Hatt styreverv i Tjølling Venstre, Larvik Venstre, Vestfold Venstre og Venstre sentralt. Nå kasserer i Larvik Venstre. 3. vara til kommunestyret og medlem i Planutvalget i inneværende periode.
Organisasjonserfaring med styreverv i idrettsforeninger.

Karins hjertesaker? Opptatt av arealforvaltningen i kommunen. Opplever til stadighet at dyrkbar mark blir regulert om til bolig- og næringsbygg. Til og med til campingformål slik jeg erfarte i planutvalget nå i våres. Strandsonen og kystsonen er truet av nedbygging. Utvidelse av fritidsboliger og enda flere hytter i slike områder går jeg sterkt imot.

Jeg har også et bankende hjerte for de svake i samfunnet, de som opplever en økende fattigdom fordi pengene ikke strekker til. Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger også enda mer støtte og tilrettelegging. Politisk tilrettelegging av sunn aldring og suksessfull aldring er svært viktig for bevaring av integritet, synlighet, glede og verdighet for aldrende innbyggere.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg? Når vi styrer i ukjent farvann, trenger vi kart og kompass. Kartet er de sosialliberale ideer. Kompasset er de sosialliberale verdier. Jeg er opptatt av demokrati, frihet, likhet og medmenneskelighet. Felles menneskelige verdier som alltid er båret fram av verdens sosialliberale partier hvorav Venstre er blant disse.

Venstres ideologi passer godt til hva jeg står for: klimasaken, miljø- og naturvern. Venstre vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold. Venstre vil stoppe nedbygging av matjord og dyrkbar mark, verne naturen og hindre ytterligere nedbygging i 100-metersbeltet i strandsonen.

Jeg liker at Venstre er et framtidsoptimistisk næringsparti som kan kombinere næring og miljø. Jeg vil være en modig politiker som tør å sette ambisiøse mål og å komme opp med troverdige løsninger for å nå målene. Av alle miljøpartier velger jeg Venstre, det sterkeste ikke-sosialistiske alternativet.

Karin om Karin: Jeg har realistiske målsettinger. Det som jeg planlegger å gjøre, har jeg evne til å gjennomføre. Stor arbeidskapasitet. Liker å snakke med folk og prøver å lytte til andres synspunkter. Kan nok også være detaljorientert og enkelte ganger påståelig. Jeg håper at velgerne oppfatter meg som positiv og løsningsorientert.