Til innhold

Karl Rasmus Dahle

Karl Rasmus Dahle er Venstres 7. kandidat ved valget i 2023

Karl Rasmus er en erfaren lokalpolitiker med 12 år bak seg i kommunestyret/vara til formannskapet. Han har også sittet 8 år i Skolestyret/Undervisningsutvalget (4 av disse som n/leder), 8 år (4 av disse som n/leder) i Administrasjonsutvalget, 8 år som medlem av kommunens Forhandlingsutvalg. De siste 20 år (1995-2015) vara til kommunestyret. Han er og medlem av Forsvarsutvalget i Andøy kommune.