Til innhold

Kenneth Sommerseth

Vår 5.kandidat

Kenneth Sommerseth (1971) Styremedlem

Jeg er gift og har to barn. Jeg er barne- og ungdomsarbeider og har jobbet mange år i SFO og ungdomsklubb, samt noe i barnehage.

Jeg har spilt badminton i mange år og har vært leder i Kragerø Badmintonklubb en del år, samt trener for barn/ unge i badminton.

Likere meg godt ute i naturen og spesielt på fjellet. Jeg er opptatt av klimaet og miljøet. Utleie av el-sykkel og mindre biltrafikk i sentrum samt et bedre kollektivt tilbud for alle i kommunen, er noe jeg er opptatt av.

Jeg ønsker også at barn og unge skal få en god oppvekst og at det skal være gode rammevilkår. Barnas hverdag i barnehage og skole må hindre at det oppstår mobbing og det er viktig at fagfolk tar tak i disse problemene, og at det gis økt ressurser til helsesøster og barnevern.

Til slutt så ønsker jeg flere grønne områder i sentrum med gode lekeapparater for barna der barn kan møtes og leke sammen.