Til innhold

Kim André Hette (43)

12. kandidat på Venstres liste i kommunevalget.

Bosted: Bor i Stavern med min fantastiske kone og barn.
Utdanning og yrke: Tok Helsefag i min ungdom, men jobber nå som Senior salgsansvarlig i REEN.
Politiske verv og organisasjonserfaring: Vært aktiv i Stavern Vel i flere år, og det gjorde at interessen min for politikk vokste. Vært aktiv innen idrett både på egen hånd og for barn og unge i nærmiljøet.
Kims hjertesaker: For meg er det viktig at barn og unge vokser opp i trygge miljøer. Gode barnehager og skoler. En skole og kommune som legger tilrette også for de som ikke passer inn i skolesystemet og som har andre behov. En kommune med et bredt og godt aktivitetstilbud med gode arenaer for utvikling og inkludering. Og til sist en kommune som legger tilrette både for eksisterende næring og er attraktiv for nye næringsaktører som vil etablere seg i vår fantastiske kommune. Ønsker å være en bidragsyter til at kommunen vår tar til seg ny teknologi som vil gjøre kommunen mer bærekraftig og lønnsom.
Hvorfor er Venstre ditt partivalg? Venstre gir meg mulighet til kjempe for en fornuftig og fremtidsrettet drift av den flotte kommunen vår. Jeg ønsker at alle får like muligheter uansett legning, tro, sosial status og hvilken bakgrunn du har. Dette er også verdier som Venstre har som er veldig viktig for meg. I tillegg er også Venstre partiet som vil ta vare på den unike naturen vi har her i Larvik.
Kim om Kim: Jeg er en person med stor stamina og med et brennende engasjement for å kunne være en bidragsyter til endring – en langsiktig endring som vil gjøre at de som kommer etter meg vil nyte godt av det. Jeg tør å si de tingene mange bare tenker. Og jeg håper jeg er en person som mange vil se på som et nytt og godt tilskudd til politikken i vår vakre kommune.