Til innhold

Kjetil Friestad

Kjetil har ein leiarjobb på flyplassen. Han brenn for vern av natur og dyrevelferd, og vil at Hå Kommune skal bli betre til å bevare matjorda vår. Kjetil er opptatt av sosialliberale verdiar, kor ein ivareteke fridom til den enkelte samstundes som ein tar ansvar og har omsorg for fellesskapet og kvarandre.