Til innhold

Kristian Botten Pedersen

Kristian og Pride i Kaffegata

Best mulig oppvekstvilkår for barn og unge, tilrettelegging for nye arbeidsplasser, øke samfunnsengasjementet og god integrering for nye landsmenn er mine hovedsaker!

Jeg heter Kristian Botten Pedersen, er født tidlig på 80-tallet og har flyttet “hæmmat”. Jeg kommer fra en potetgård i Gjesåsen og har sittet som varaordfører i inneværende periode. Jeg er utdannet historiker, har jobbet i utenrikstjenesten i Colombia og Spania og er nå ansatt i Klubben AS. Jeg er stolt solung og brenner for at alle barn skal ha like muligheter i Solør som alle andre steder ellers i landet! Jeg har en gründerspire i magen og er fortsatt medlem i Blekkulf-klubben.

Som varaordfører i Åsnes kommune har jeg fokusert på blant annet følgende temaer:

  • Styrking, og ikke nedlegging, av Solør videregående skole
  • Tilrettelegging av Finnskogen for innbyggere, turister og næringsliv (styreleder i Finnskogen natur- og kulturpark)
  • Sammenslåing av de Våler, Åsnes og Grue til Solør kommune
  • God næringsutvikling, både lokalt i kommunen men også i samarbeid med de andre kommunene i Kongsvingerregionen
  • En bedre barnehage og skole for de som vokser opp i kommunen vår
  • Landsbyen Flisa-prosjektet
  • Ungdomsrådet – for å øke samfunnsengasjementet hos Solørungdommen
  • Ungdomshuset – for å skape trygge, gode sosiale møteplasser for Solørungdommen
  • Så god integrering som mulig for våre nye landsmenn!