Til innhold

Linda Bolstad Strønen

Eg vil jobba for ein inkluderande kommune med gode kulturtilbod, trygg oppvekst og verdig omsorg. Ein kommune med fokus på næring og gründerar som gir både varierte og trygge arbeidsplassar. Ein kommune som tek vare på miljøet, tenker langsiktig og er uredd for å ta stilling og markera seg som ein framgangskommune.

Linda Bolstad Strønen er Venstres 1. varamedlem til kommunestyre i Bjørnafjorden kommune for perioden 2023-2027. Hun jobber til daglig som Produsent for film og TV-produksjon og brenner ekstra for bedre tilbud i kulturlivet.

Noen viktige saker for Linda er:

🏡 Et levende lokalsamfunn
♻️ Fokus på klima og bærekraftige løsninger
❤️‍🩹 Gode og trygge vilkår for helse og utdanning
🤝 Næringsutvikling og lokale arbeidsplasser