Til innhold

Linda Jakobsen

Linda Jakobsen

Kvinner og barn først

Jeg har en noe uvanlig bakgrunn med oppvekst mange steder i Norge og utland. Siden 2009 har jeg bodd i Drammen og gjort byen til mitt hjem. Jeg er utdannet Cand Mag. I internasjonale studier med hovedvekt på Midtøsten og Nord-Afrika fra UIO. Har et år fra BI med anvendt økonomi og endringsledelse, og fullførte i 2015 Helse og omsorg i plan ved HBV. Snakker flytende persisk og dari, og er genuint interessert i språk, kultur og historie.

Fra 2009 frem til høsten 2014 har jeg vært leder for Betzy krisesenter (etter 2011 Drammens regionens interkommunale krisesenter Betzy). Brenner for at alle mennesker skal møtes med respekt og et tilbud tilpasset deres behov. Har jobbet med å synligjøre at også menn utsettes  for vold i nære relasjoner.

I over 10 år har jeg vært selvstendig næringsdrivende innen undervisning, foredrag og veiledning (LKJconsulting).
– Flerkulturell forståelse
– Konflikthåndtering
– Vold i nærerelasjoner
– Hvordan bli bedre profesjonsutøver

Mine hobbyer er familie, matlaging, dans og maling

Se individene og utvikle tjenester tå med behov

Når vi som kommune tilbyr tjenester til våre innbyggere er det viktig at vi ser individene. Vi må jobbe tett med brukergrupper, og i planleggingsprosessen sikre at alle grupper blir hørt. Jeg tenker at vi har en vei for å gå, til alle grupper får sagt ifra hva de trenger for å trives i byen vår.  Når vi utvikler tjenestene må vi ta disse erfaringene med inn i kompetanseutviklingen.

Samhandling og forebygging

For å skape et bedre samfunn mener jeg det er viktig å jobbe mer med samhandling mellom tjenester. Det er viktig å se at sammen er vi brikkene som skal få til en helhet. Alt for mange  mennesker faller i perioder av livet sitt ned i tomrommet mellom tjenester. Jeg mener at vi må  jobbe for å kartlegge disse åpne rommene, og se hvordan omliggende tilbud kan sikre at ingen  faller ned i disse. Å få til dette krever samarbeid mellom statlige, kommunale og frivillige tiltak.  Ved å se på samhandling, kan en og sammen få til en dreining fra reparasjon i etterkant, til  forebygging. Det tror jeg vil være bedre for enkelt individet og for samfunnet som helhet.

Inkludering og mangfold

Drammen er en by med mange innflyttere, og innbyggere fra mange ulike land. Jeg tror at det er et gode for byen. Jeg ønsker å jobbe for at de som har valgt Drammen som sin by, og de som bor her fra før, føler seg som en ressurs for samfunnet.