Til innhold

Malin Elisabeth Sviland

Malin Elisabeth Bjerknes Sviland er tidligere leder av Rogaland Unge Venstre. Ved valget i 2017 var hun 3. kandidat på Rogaland Venstre sin stortingsliste.

Hun er også sentralstyremedlem i Unge Venstre, samt medlem av Unge Venstres Retoriske Utvalg.

Malin kommer fra Sandnes, og står også på valglista til Sandnes Venstre i 2019. Hun har tidligere vært leder for Stor-Stavanger Unge Venstre.

Malin er spesielt interessert i saker som dyrevelferd, likestilling og rusomsorg.

Den aller viktigste jobben vi som samfunn har, er å sikre ulike utgangspunkt ikke betyr at noen er dømt til å ende som sosiale tapere. Da er det aller viktigste vi kan gjøre å legge til rette for kunnskap, solidaritet og likestilling.