Til innhold

Mariann Ekkeren Væring

Født: 1970
Bosted: Mogreina
Sivilstand: Samboer
Utdanning: Barnevernpedagog og bibliotekar. Holder på å ta masterutdanning.
Yrke: Bibliotek og informasjonsvitenskap
Interesser: Oppvekstvilkår for barn, bøker, spill, dyr.

Ullensaker er en nydelig kommune i vekst. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi skaper gode bomiljøer, sosiale møteplasser og et produktivt næringsliv.
Brenner for et godt kollektivtilbud og skoletilbud.