Til innhold

Marit Zimmermann Børresen

Marit Zimmermann Børresen er listekandidat for Venstre i kommunevalget i 2023.
Marit er avdelingsleder på Sandefjord Voksenopplæring og har jobbet mange år i Sandefjord skolen.

Hun brenner for at vi skal utvikle et levende sentrum på innbyggerne og fremtidens premisser i Sandefjord.
At vi verner om de grønne lungene i kommunen vår, fjorden vår og strandsonen vår.

Marit er opptatt av at vi skal vise varme og omsorg for de som er avhengig av helse og sosialtjenestene i kommunen vår,
enten det er hele eller deler av livet. At du som bor her skal få en verdig alderdom og
at tjenestene til personer med nedsatt funksjonshemning og pårørende skal styrkes og forbedres.