Til innhold

Mette Vabø

Jeg vil jobbe for at Stavanger skal være en kommune med plass til alle, hvor alle føler seg velkommen og ivaretatt.

Mette Vabø er gruppeleder i Stavanger Venstre og partiets ordførerkandidat til lokalvalget. Mette har vært aktiv i Venstre siden 2014 og var lokallagsleder fra 2016 til 2018 før hun ble en del av kommunestyregruppa fra 2019. Høsten 2021 tok Mette over som gruppeleder. Etter valget i 2023 er hun også blitt kommunalråd.

Mette er en sosialliberal politiker med hjerte for de svakeste i samfunnet. Hun brenner særlig for miljøvern, psykisk helse, skole og byutvikling. Vi kan kjenne igjen Mette på hennes smittende humør, effektivitet og demokratiske sans.

I 2019-2021 var Mette medlem i utvalg for oppvekst og utdanning. I perioden 2021-2023 var hun medlem av utvalg for miljø og utbygging og av utvalg for arbeidsliv og lønn. Etter valget i 2023 er hun leder i utvalg for oppvekst og utdanning.

Hun brenner for at alle barn skal gå på en god skole der lærerne har tid til å se den enkelte elev. For å sikre en god skole må vi ha gode, kompetente lærere. Derfor mener Mette det er viktig at vi løfter lærernes lønnsnivå slik at de selv opplever å ha en konkurransedyktig lønn.

Hun er glad i friluftsliv og brenner for å ta vare på natur- og friluftsområder på en god måte. Videre er hun opptatt av at vi skal få mer natur i kommunen, det skaper trivsel. Når vi skal utvikle Stavanger videre må vi satse på ivaretakelse av trehusbyens identitet samtidig som vi skaper gode, kortreiste nabolag der folk trives.

Mette er en samarbeidspolitiker som liker å finne gode løsninger på tvers av partier. Kommunens utfordringer kan også løses i samarbeid med næringsliv, nabokommuner og frivilligheten. En av Mettes hjertesaker til valget er at vi sikrer et langt bedre samarbeid på tvers av kommunegrenser i viktige saker som klima, eldreomsorg og mobilitet.

Mette er bosatt på Madla sammen med sin sønn, to bonussønner og samboer. Hun har doktorgrad i forbrukeratferd, men er nå fulltidspolitiker for Venstres kommunestyregruppe.