Til innhold

Rita Sletner

Sosialt ansvar har alltid stått mitt hjerte nært, derfor har Arnulf Øverlands ord fulgt meg i alle år:
“En skal ikke tåle så inderlig vel det som ikke rammer en selv.”

Skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og Justispolitikk fikk frem ombudsrollen og menneskerettighetsforkjemperen i meg. Derfor har jeg bestandig stått på barrikadene mot rasisme, radikale ekstreme miljøer, likestilling, vold og overgrep.

Som liberal politiker er likegyldighet aldri et alternativ. Jeg ønsker som politiker og bidra til at de som trenger det mest blir sett.

Jeg har 16 års erfaring fra kommunestyre i Eidsberg og har sittet i fylkestinget i Østfold.

Fra 2001 – 2005 var jeg statssekretær for Justisminister Odd Einar Dørum i regjeringen Bondevik 2.

Jeg ledet Likestillingsutvalget i Østfold, satt i internasjonalt utvalg i venstre og er i dag medlem av Venstres
helsenettverk på Stortinget.

Jeg har bred erfaring fra styrer og organisasjoner som leder av arbeidsgruppen av flykninger inn i nye Indre Østfold kommune, leder av arbeidsgruppen Indre Østfold Krisesenter IKS og delprosjekt Eierskap. Jeg har vært nestleder og satt i styre for Mortenstua IKS. Styreleder i FMSO (Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep). Jeg har sittet i Tilsynsutvalget for dommere og er rådsmedlem i
Zola selskapet – Foreningen for sivilt mot. Fra januar 2023 ble jeg valgt inn i styret for Kirkens Bymisjon nasjonalt som 1.vara.

Jeg har en bred arbeidserfaring og referer her til noe:

NAV Indre Østfold Leder av inkluderings avdelingen.

NAV Eidsbergs avdelingsleder og NAV Leder

Venstres Hovedorganisasjon Ass. Generalsekretær

Leder av Regjeringens Voldektutvalg NOU 2008:Fra ord til Handling)

Kvinnekommisjonen – kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning ( Rapport 2008)

Statsekretær I Justis og Politidepartementet for Justisminister Odd Einar Dørum ( 2001 -2005)

OSSE – Demokratiprosjekt Bosnia

Faglig Prosjekt i Bosnia – Kvinner krigens skjulte ofre.

Krisesenteret i Indre Østfold – Daglig Leder

Leder av Flyktningmottak i Eidsberg Kommune.

Jeg har studert Statsvitenskap , Ledelse mellom individ, organisajon og samfunn, Ledelse økonomistyring og planlegging ved Høgskolen i Østfold. Ved universitetet i Vaksjø studerte jeg Nordiske kommuner i forandring. m.m