Til innhold

Roger Axelsson

Hvis jeg sier at Hovedbanen er glemt i Nasjonalt transportplan, da er jeg snill.

Født: 1956
Bosted: Kløfta
Sivilstand: Gift
Yrke: Daglig leder i Airline Management

Roger vil ha en JA-kommune. JA til en skole der elevene kan lykkes. JA til å bevare natur- og friområder nært der barn vokser opp. JA til å la eldre få hjelp til å bo hjemme så lenge de vil. JA til å modernisere Hovedbanen.

Hvorfor Venstre?
Jeg meldte meg inn i Venstre i 1996 etter at Lars Sponheim sa i et debattprogram at gründere er viktige for Norge. Det er de fortsatt, og vi ønsker flere velkommen til Ullensaker. Men utsagnet var viktigere enn som så. Det går til selve den liberale ideologien om at enhver skal få mulighet til å utnytte sine evner og talenter, og at politikken skal fjerne hindringene, men også lage sikkerhetsnettet slik at man kan prøve igjen om man ikke lykkes første gang.

Hvilke saker opptar deg mest?
Egentlig tre ting som henger sammen: Det er viktig at også barn og barnebarn skal kunne ha samme valgfrihet som vi har i dag. Det betyr å overlevere kloden i bedre forfatning til de neste generasjonene enn vi overtok den. Det betyr også at barn må få en skolegang som setter dem i stand til å bli og gjøre det de håper på. Og mange av dem må utvikle de løsningene som trengs for å vri jordas termostat til “temperert” i stedet for “steikhett”. Hvis klimaskeptikerne får viljen sin, men tar feil, da blir jorda et mye verre sted å være. Om jeg får viljen min, og tar feil, da har vi skapt bedre produkter og renere luft og vann. Det er tryggere om jeg får viljen min.

Innlegg og mediautspill
Sammen for dobbeltspor
Fortsatt kø og kaos
Vil flytte stasjoner
Kommunen tar ikke nok ansvar