Til innhold

Rolf Ole Tomter

Vi i Venstre vil videreutvikle Frogn med utgangspunkt i at vi har unike Drøbak by og vår kystlinje, samt Frogns jordbruk og Frognmarka som våre viktigste ressurser.

Rolf Ole Tomter er født i 1959, og har en variert yrkesbakgrunn. Han er utdannet ved daværende landbrukshøgskolen i Ås. Han har vært gårdbruker med gris, korn og poteter på hjemgården Glosli i Frogn, og har lang erfaring fra ledende stillinger i ulike selskaper knyttet til landbruket, sist i svinegenetikk-selskapet Norsvin. Han har også vært skipper på charterseilbåter i Middelhavet og Karibia før han nå trives som lektor i realfag og bedriftsutvikling ved Vestby VGS.

På fritiden finner du Rolf Ole på vannet, enten i kajakk eller seilbåt, eller sammen med familie og venner. Kone og tre barn er forlengst ute av redet, og hver av barna har gitt ham tre barnebarn. Han bor nå nord i Drøbak, med samboer som var ny i fjor.

Rolf Ole er samfunnsengasjert, og mener at kommunen vår trenger en visjon som gir retning på all type utvikling. Forretningsideen for kommunen må være basert på det unike ved Frogn.

-Vi i Venstre vil videreutvikle Frogn med utgangspunkt i at vi har unike Drøbak by og vår kystlinje, samt Frogns jordbruk og Frognmarka som våre viktigste ressurser.

For Rolf Ole betyr det å legge til rette for turisme, opplevelser og handel som vår viktigste næringsvei, ikke logistikk og industri. I dette bildet passer heller ikke noen bro over Oslofjorden, mener han.

Boligutvikling synes han bør skje gjennom byfortetting og å omregulere hyttefelt i nord og syd til fastboende.

-Vi må også legge til rette for et styrket lokalsamfunn i Dal-området, mener han.

Rolf Ole ønsker også et bedre busstilbud rundt i Drøbak.

-En ringbuss som binder tettbebyggelsen sammen og bringer folk til Oslobussen hadde vært ideelt, mener han.