Til innhold

Rune Fortun

profilbilde av rune fortun.

Dette er mine hjertesaker

  • Ta vare på nærområdene
   Nærmiljøutvikling handler om å skape en god kommune å bo i, da alle bor i et nærmiljø. Jeg vil at man skal ha kort vei til tjenester, jeg ønsker at det må være naturlige møteplasser for folk og et godt aktivitetstilbud for alle innen kultur, idrett og andre aktiviteter. Kort vei til naturopplevelser er viktig og ikke minst et kollektivtilbud som er så godt at det er naturlig å la bilen stå.

 

  • Ta vare på barn og ungdom
   Fremtidens utfordringer skal løses av dagens barn og unge, derfor er det viktig at vi gir dem et best mulig grunnlag gjennom skole, barnehage og inkluderende aktiviteter. Jeg vil ha nære barnehagetjenester og et mangfoldig tilbud. Foreldre skal ha rett til å velge barnehage, og private og offentlige barnehager skal likebehandles.
   I skolen må lærerne få tillit til å gjennomføre timene på best mulig måte. Nye forskrifter, regler og rapporter gir ikke bedre undervisning. Lærerne i Drammen må få skolen sin tilbake.

 

  • Inkludere alle i arbeidsliv og samfunn
   Å stå utenfor samfunn og arbeidsliv betyr en enorm kostnad for de det gjelder, familien og samfunnet. Det handler om de små tingene som norskopplæring, lavterskel datakurs og grunnleggende opplæring i samfunnsliv og arbeidsliv. Derfor ønsker jeg at vi skaper rom for at mennesker kan møtes for felles aktiviteter. Kommunen og næringslivet må gå sammen om å gi folk en sjans i arbeidslivet. De fleste vil, og har evner, om de får muligheten.